Na szkoleniu przedstawione będą  podstawowe informacje o terminach i obowiązkach sprawozdawczych dotyczących finansów w organizacjach pozarządowych. Omówione zostaną poszczególne elementy sprawozdania finansowego i pozycje rachunku wyników i bilansu. Szkolenie zawierać będzie część warsztatową.

Szkolenie przeznaczone jest dla członków organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych działalnością w podmiotach ekonomii społecznej lub spółdzielni socjalnej z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Szkolenie poprowadzi Michał Szafrański.

Szkolenie odbędzie się 19 lutego w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wrzosowej 12A w Jastrzębiu-Zdroju, w godzinach od 16.00 do 20.00. Organizatorem jest Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz catering.

Szkolenie jest bezpłatne.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

– wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać wypełniony formularz na adres: iprzybylska@um.jastrzebie.pl, lub dostarczyć do Inkubatora Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego w terminie do 17 lutego 2014r.

W przypadku wysyłania formularza zgłoszeniowego drogą mailową prosimy o dostarczenie oryginału w dniu szkolenia.

Liczba miejsc jest. ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.