Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.