Tytuł projektu: „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”

Nazwa Programu:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Partnerzy Projektu:

Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku oraz dziewięcioma jednostkami samorządu terytorialnego tj. Gminą: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Miastem: Radlin, Wodzisław Śląski, Żory oraz Powiatem Rybnickim i Wodzisławskim

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród tych gospodarstw domowych, które z powodu trudnej sytuacji materialnej czy występującej niepełnosprawności nie mogą pozwolić sobie na zakup sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu.

Dzięki realizacji projektu w Jastrzębiu-Zdroju 30 gospodarstw domowych otrzyma bezpłatny zestaw komputerowy, dostęp do Internetu i szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera. Ponadto w mieście powstanie pięć publicznych punktów dostępu do Internetu, które zostaną wyposażone w 20 stanowisk komputerowych. Punkty te będą znajdować się Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Noclegowni przy ul. Wodzisławskiej 15, Miejskiej Bibliotece Publicznej – filia nr 12 i filia nr 8, oraz Świetlicy środowiskowej przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Wartość całkowita projektu kształtuje się na poziomie 4 173 969 zł (85% z budżetu środków europejskich  i 15% dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych)

Zakładany termin realizacji projektu: 1.01.2014r – 30.06.2015r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w  Rybniku http://subregion.pl/index.php?id=296

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ