Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka miasto Jastrzębie-Zdrój wspólnie ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku oraz dziewięcioma jednostkami samorządu terytorialnego, tj. gminami: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, miastami: Radlin, Wodzisław Śląski, Żory oraz powiatami rybnickim i wodzisławskim podjęli się realizacji projektu pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”.

Jego nadrzędnym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród tych gospodarstw domowych, które z powodu trudnej sytuacji materialnej czy występującej niepełnosprawności nie mogą pozwolić sobie na zakup sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu.

Dzięki realizacji projektu w Jastrzębiu-Zdroju 30 gospodarstw domowych otrzyma bezpłatny zestaw komputerowy, dostęp do internetu i szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera. Ponadto w mieście powstanie pięć publicznych punktów bezpłatnego dostępu do internetu, które zostaną wyposażone w 20 stanowisk komputerowych. Punkty te będą znajdować się Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, noclegowni przy ul. Wodzisławskiej 15, Miejskiej Bibliotece Publicznej – filia nr 2 i filia nr 8, oraz świetlicy środowiskowej przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Projekt jest realizowany w ramach działania  8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi Priorytetowej 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość całkowita projektu kształtuje się na poziomie 4 173 969 zł. Informacje na temat rekrutacji zostaną zamieszczone m.in. na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, w gazecie „Jastrząb” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ