Wykonanie testu w kierunku HIV jest wyrazem troski o zdrowie – zarówno swoje własne, jak i naszego Walentego lub Walentynki. Wierzymy, że wspólnie uda nam się skutecznie zachęcać do testowania i tym samym promować prozdrowotne zachowania.

Aktualna lista wszystkich punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD),
w których można bezpłatnie i anonimowo zrobić test w kierunku HIV, znajduje się na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl.

W PKD każda dorosła osoba może anonimowo i bezpłatnie wykonać test w kierunku HIV i skorzystać z profesjonalnego poradnictwa, które ma na celu zmniejszenie wystąpienia ryzyka zakażenia HIV pacjenta w przyszłości oraz omówienie kroków, które warto podjąć w przypadku otrzymania pozytywnego wyniku testu.

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 3  w  Sekcji Oświaty Zdrowotnej