W tym właśnie temacie w ubiegłym tygodniu w jastrzębskim magistracie odbyło się spotkanie polsko-czeskich zespołów projektowych. Gośćmi prezydenta Mariana Janeckiego byli: Lukas Raszyk – zastępca prezydenta miasta Karwina, Petr Smrcek – zastępca prezydenta miasta Hawierzów, Bogdan Kasperek – dyrektor polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz ich współpracownicy.

Podczas spotkania szczegółowo przeanalizowano zakresy zadaniowe oraz harmonogramy czasowe projektów: „III polsko-czeskie spotkania branżowe”; „Baw się i ucz”; „Uczymy się języka przez zabawę”; „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza”. W ramach pierwszego z wymienionych projektów stworzona zostanie mobilna aplikacja, prezentująca trzy największe miasta Euroregionu Śląsk Cieszyński, przystosowana do korzystania w Internecie, na smartfonach i tabletach. Dwa kolejne projekty kierowane są do najmłodszych mieszkańców tych trzech miast, gdyż w wyniku ich realizacji powstaną m.in. place zabaw dla dzieci. W Jastrzębiu-Zdroju zaplanowana jest budowa dwóch placów zabaw dedykowanych dzieciom starszym oraz dzieciom młodszym. Oba miejsca zabaw zlokalizowane będą w Parku Zdrojowym. Ostatni z wymienionych projektów dotyczy infrastruktury turystycznej zaplanowanej do realizacji w parku za hotelem Dąbrówka. Projekt ten zakłada budowę ścieżki rowerowej połączonej z rewitalizacją terenu, na którym ta ścieżka będzie przebiegać oraz montaż małej infrastruktury, tj. elementów siłowni zewnętrznej, a także urządzeń zabawowych dla dzieci.

Wszystkie wymienione wyżej projekty otrzymały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, a projekt „III polsko-czeskie spotkania branżowe” dodatkowo otrzymał wsparcie z budżetu państwa.

Warto również podkreślić, że oprócz wymienionych wyżej projektów  miasto Jastrzębie-Zdrój w partnerstwie z miastem Karwina złożyło do dofinansowania kolejny projekt transgraniczny, tym razem drogowy. Wniosek aplikacyjny dotyczący modernizacji ul. Komuny Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju oraz modernizacji ul. Bożkowej w Karwinie został złożony z końcem styczna br. we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu i aktualnie jest w fazie oceny.