W Jastrzębiu poćwiczyć będzie można w niedzielę od 9.00 do 12.00.

Światowy Dzień Jogi obchodzony będzie 23 lutego. Fabryka Energii ponownie koordynuje tę szczytną akcję zachęcając do uczestnictwa zarówno polskie szkoły jogi, jak i swoich uczniów. Tego dnia na całym świecie w godzinach od 11.00 do 13.00 czasu lokalnego w każdej strefie czasowej odbywać się będą zajęcia jogi, co doprowadzi do 24-godzinnego maratonu jogi na całym świecie. W Jastrzębiu poćwiczyć będzie można wyjątkowo od 9.00 do 12.00.

Głównym celem tej międzynarodowej akcji jest włączenie jak największej liczby szkół i pracowni jogi z całego świata, zachęcenie jak największej ilości ludzi do wzięcia udziału w zajęciach, które mają być okazaniem poparcia dla działań o prawa człowieka ustanowione w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.