Wcześniej, bo w 2009 roku połączono Ruch Borynia z Ruchem Zofiówka. Teraz, zjeżdżając pod ziemię, na przykład szybem w Ruchu Borynia, można wyjechać na powierzchnię szybem Ruchu Zofiówka lub Jas-Mos.

W miejscu historycznego połączenia obu ruchów spotkali się dyrektor kopalni zespolonej, naczelni inżynierzy obu ruchów, dyrektor inwestycji kopalni zespolonej, przedstawiciele wykonawców oraz brygada PRG Intergwarek.  

Prace nad połączeniem obu Ruchów rozpoczęto w roku 2009 i prowadzone były równocześnie od strony Ruchu Jas-Mos i Ruchu Zofiówka. Prace zlecono firmom zewnętrznym. Drążeniem wyrobiska od strony Zofiówki (przekop C) zajęli się pracownicy Jastrzębskich Zakładów Remontowych, a od strony Jas-Mos-u (przekop W-3) PRG Intergwarek. Do wyznaczonego punktu połączenia obu ruchów trzeba było wydrążyć prawie trzy kilometry nowego przekopu. Od strony Zofiówki wydrążono ponad 2000 metrów, a od Jas-Mos – 850 metrów. Brygady pracujące przy drążeniu przekopów nie mały łatwego zadania.

Z ociosu wydobywało się dużo wody. Właściwie przez cały czas trzeba było ją odpompowywać. To była ciężka praca w trudnych warunkach, ale na szczęście udało się uniknąć większych opóźnień – podkreśla Zbigniew Matuszek, sztygar oddziałowy PRG Intergwarek.

Nowy przekop łączy wyrobiska na poziomie – 600 w Jas-Mos-ie i 900 na Zofiówce. Wyrobisko będzie główną drogą odstawy urobku na Ruch Zofiówka.

 – Teraz w przekopie łączącym zostaną zabudowane przenośniki taśmowe o szerokości taśmy 1200 m. Zakładamy, że do końca roku 2015 cały urobek z Jas-Mos-u będzie transportowany do Ruchu Zofiówka. To umożliwi wyłączenie z procesu technologicznego zakładu przeróbczego Ruchu Jas-Mos – stwierdza Czesław Kubaczka, dyrektor kopalni Borynia –Zofiówka –Jastrzębie.

Podziemne połączenie trzech Ruchów Kopalni Zespolonej Borynia -Zofiówka- Jastrzębie to zamknięcie kolejnego etapu strategicznej inwestycji Jastrzębskiej Spółki Węglowej mającej na celu integrację techniczno-organizacyjną kopalń Borynia, Zofiówka, Jas-Mos. Kolejnym realizowanym etapem jest modernizacja zakładu przeróbczego w Ruchu Zofiówka. Do końca 2016 roku zakład przeróbczy ma być gotowy na przejęcie urobku z wszystkich trzech ruchów.