Pracownicy urzędów kontroli skarbowej i urzędów skarbowych wspólnie z innymi służbami sprawdzają przestrzeganie przez przedsiębiorców obowiązku ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych. Po raz kolejny pracownicy urzędów skarbowych, oprócz działań kontrolnych, prowadzą również społeczno-edukacyjną kampanię zachęcającą do brania paragonów.

Kontrolerzy sprawdzają prawidłowość:

– posiadania kasy fiskalnej oraz dokonywania na niej rejestracji sprzedaży towarów,

– wydawania paragonów stwierdzających dokonanie sprzedaży,

– prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Wzmożone kontrole prowadzone są nie tylko w godzinach urzędowania. Czynności prowadzone są również w godzinach wieczornych, nocnych, a także w dni wolne od pracy, czyli w soboty i niedziele. Jednym z celów akcji jest informowanie podatników o korzyściach płynących z posiadania paragonu. Paragon to podstawowy dowód dokonanych przez nas zakupów, który może okazać się niezbędny przy składaniu ewentualnych reklamacji lub zwrotu towaru. Aby skutecznie dochodzić swoich roszczeń, potrzebny jest właśnie paragon, dlatego warto o nim pamiętać odchodząc od kasy. Odbierając dowód zakupu każdy z nas może dokładnie sprawdzić, za co i ile płaci. Paragon pozwala na łatwiejsze porównanie cen proponowanych przez różnych sprzedawców. Paragon powinien być czytelny i zawierać wszystkie informacje określone przepisami prawa m.in. nazwę przedsiębiorcy, datę sprzedaży, nazwę towaru i jego cenę.

Akcja jest prowadzona przez resort finansów od 10 lat. W tym roku minimalna kwota mandatu wynosi 168 zł, a najwyższa 3 360 zł. Akcja potrwa do 2 marca.