W uchwale dotyczącej zmian budżetowych proponuję zwiększenie wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków” o kwotę 432 314 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na termomodernizację bloków przy ul. Żeromskiego 7 oraz przy ul. Wyspiańskiego 2 i 4 – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.

Jeśli radni przegłosują uchwałę, w tym roku MZN przeprowadzi prace.