Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: budowę Kolumnady wraz ze wszystkim niezbędnymi instalacjami i przyłączami, wykonanie dostępu do podziemia obiektu, a także nowych ścieżek spacerowych oraz trawników dywanowych.

Ze względu na zabytkowy charakter Parku Zdrojowego, kształt i detale architektoniczne odtwarzanego obiektu powinny jak najwierniej oddawać wizerunek zbliżony do pierwowzoru. Aby spełnić wymagania co do współczesnej funkcji, ścianami i szklaną fasadą wydzielono część centralną Kolumnady. Ta stanowić ma inhalatorium wód solankowych umożliwiające spacer i odpoczynek na ławkach oraz wdychanie leczniczych solanek rozpylanych przez fontannę. Zaprojektowano również częściowe podpiwniczenie obiektu, w którym znajdować się będą głównie toalety publiczne oraz pomieszczenia techniczne.

Pozostałą część nadziemną przeznaczono na internetowy punkt informacji miejskiej oraz trakt pieszy z ławkami i stolikami do gier planszowych. Obiekt będzie miał charakter obiektu całorocznego.

Termin składania ofert upływa 13 marca.