Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miasta (pokój 020, budynek A), lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój,
al. Józefa Piłsudskiego 60,
44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Wysokość środków publicznych na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wynosi 112 200,00 zł.

Szczegółowe informacje