Konkurs jest zwieńczeniem spotkań ze strażnikiem miejskim dotyczących bezpiecznych zachowań dzieci na co dzień, obejmujących m.in. bezpieczeństwo na drodze, właściwe zachowania podczas kontaktu z obcym człowiekiem, właściwe reakcje podczas spotkania nieznanego zwierzęcia, znajomości numerów alarmowych, korzyści płynących z noszenia odblasków, itp. Przedsięwzięcie to dostosowane do wieku dzieci, wypełnia założenia profilaktyki pierwszorzędowej, skupiając się jednocześnie na edukacji prozdrowotnej, informacji oraz wykształceniu w najmłodszych mieszkańcach bezpiecznych nawyków i zachowań.

Konkurs organizują Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju wspólnie z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta, przy współpracy Publicznego Przedszkola nr 11.