26 lutego autorzy najładniejszych prac odebrali nagrody z rąk prezydenta miasta Mariana Janeckiego, który objął patronat nad konkursem.W przedsięwzięciu wzięło udział 13 placówek oświatowych z terenu naszego miasta. Przedstawiono 60 prac. Konkurs odbywał się w trzech grupach wiekowych:

I grupa – grupa młodsza 6-8 lat – szkoła podstawowa,

II grupa – grupa średnia 9-12 lat – szkoła podstawowa,

III grupa – grupa starsza 13-16 lat – gimnazjum.

Wyróżnieni autorzy prac otrzymali nagrody książkowe, a zdobywcy miejsc I-III nagrody rzeczowe.

Laureaci w grupie I

I wyróżnienie Radosław Gach ze Szkoły Podstawowej Nr 17,

II wyróżnienie Dawid Makuch z Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci,

I miejsce – Zofia Chwałek ze Szkoły Podstawowej Nr 12,

II miejsce – Joanna Baumert ze Szkoły Podstawowej Nr 5,

III miejsce – Aleksandra Czarnecka ze Szkoły Podstawowej Nr 10.

Laureaci w grupie II

I wyróżnienie Weronika Plewińska ze Szkoły Podstawowej Nr 5,

II wyróżnienie Zofia Pucicka ze Szkoły Podstawowej Nr 12,

I miejsce – Filip Ciesielski ze Szkoły Podstawowej Nr 12,

II miejsce – Bartosz Ziółkowski z Zespołu Szkół Nr 12,

III miejsce – Angelika Tomorowicz z Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci.

Laureaci w grupie III

I wyróżnienie Elżbieta Wierzgoń z Zespołu Szkół Nr 12,

II wyróżnienie Julia Mierzwa z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego,

I miejsce – Klaudia Grzonka z Zespołu Szkół Nr 12,

II miejsce – Natalia Uchto z Zespołu Szkół Nr 5,

III miejsce – Weronika Nieświec z Zespołu Szkół Nr 5.

Organizatorami konkursu byli Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Pion Ochrony wraz z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta.

GALERIA ZDJĘĆ