Szkolenie odbędzie się 18 marca w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wrzosowej 12A w godzinach od 16.00 do 20.30. Organizatorem jest Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Na szkoleniu przedstawione będą informacje na temat uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, obowiązków i korzyści wynikających z posiadania statusu oraz sposobu i konsekwencji jego utraty.

Szkolenie przeznaczone jest dla członków organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych działalnością w podmiotach ekonomii społecznej lub spółdzielni socjalnej z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Szkolenie poprowadzi Kazimiera Wijatyk-Kubicka.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz catering. Szkolenie jest bezpłatne.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (w załączniku), a następnie przesłać wypełniony formularz na adres: iprzybylska@um.jastrzebie.pl lub dostarczyć do Inkubatora Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego w terminie do 17 marca 2014r.

W przypadku wysyłania formularza zgłoszeniowego drogą mailową prosimy o dostarczenie oryginału w dniu szkolenia.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.