Warsztaty odbędą się w restauracji Szarlota  w Rydułtowach (dawniej Dom Gościnny), przy ul. Strzelców Bytomskich 8/7; Terminy warsztatów dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru subregionu zachodniego:  8 marca, 15 marca i 5 kwietnia 2014 roku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Prowadzącymi warsztaty będę doświadczeni trenerzy i szkoleniowcy, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie i w sektorze pozarządowym tj.:
Piotr Masłowski – Prezes stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika; ekspert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i funkcjonowania organizacji pozarządowych; członek zespołu doradczego przy prezydencie RP Bronisławie Komorowskim (od 2011)  – zespół ds. rozwiązań w zakresie finansowania działalności  społecznej i obywatelskiej; specjalista  i praktyk  w zakresie animacji i budowania partnerstw, współpracy międzyinstytucjonalnej.
Dawid Topol – pełni funkcję radnego powiatowego oraz jest członkiem Powiatowej Rady Pożytku Publicznego;  były Dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (jednostka samorządowa);  obecnie współpracuje z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej  w procesie testowania i wdrażania Modelu Kontraktowania Usług Społecznych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, a organizator zapewnia obiad i poczęstunek kawowy dla wszystkich uczestników. Każdy uczestnik może wziąć udział w jednym, dwóch lub trzech warsztatach zgodnie z zainteresowaniami, zapotrzebowaniem i dostępnością wolnych miejsc na poszczególnych warsztatach.

Program warsztatów:
Warsztat 1
1. Wstęp – o istniejącym Modelu Współpracy, osadzenie w tematyce warsztatów i zagadnieniach, które obejmują relacje JST – NGO
2. Budżet obywatelski – historia, polskie przykłady, ćwiczenia związane z planowaniem budżetu
3. Budżet obywatelski w szkołach
4. Budżet równych szans
5. Inicjatywa lokalna
6. Inne formy bezpośredniego angażowania mieszkańców

Warsztat 2
1. Wstęp – informacje o warsztacie numer 1
2. Planowanie strategiczne – różne formy i metody
3. Włączanie organizacji pozarządowych w planowanie
4. Diagnozowanie sytuacji lokalnej z udziałem organizacji
5. Indeks Jakości Współpracy
   
    Warsztat 3
1. Podsumowanie efektów warsztatów 1 i 2
2. Program Współpracy, roczne i wieloletnie, o ciekawych przykładach
3. Rady Pożytku Publicznego – gdzie są, jak działają
4. Przegląd interesujących praktyk z Polski w zakresie relacji JST – NGO np. regranting, przekazywanie placówek
5. Wnioski – co możemy zastosować u nas?

Serdecznie zapraszam do zgłoszenia się do wzięcia udziału w przedmiotowych warsztatach:
Więcej informacji:

http://subregion.pl/index.php?id=298&s=2

W celu zgłoszenia udziału w projekcie i warsztatach proszę o kontakt z Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (Partner projektu).  Ilość miejsc ograniczona do 25 na każde warsztaty: tel. 32 42 22 446;  adres e-mail: biuro@subregion.pl