12 marca w auli szkoły odbyła się Gala Młodych Wynalazców. Gala została przygotowana z myślą o tych, którzy mają innowacyjne pomysły, jak i o tych, którzy umożliwiają ich realizację. Uroczystość była okazją do zaprezentowania projektów młodych ludzi. To właśnie dzięki ich talentowi i pomysłowości szkoła odnosi sukcesy zarówno w kraju, jak i za granicą. O osiągnięciach „Sobieskiego” wielokrotnie można było usłyszeć nie tylko w mediach lokalnych i regionalnych, ale i ogólnopolskich.

Uczniowie oraz nauczyciele ZS 6 odnoszą spore sukcesy międzynarodowe, tworzą wynalazki, przywożą do Jastrzębia medale, jeżdżą po targach i zdobywają uznanie starszych kolegów z politechnik czy samych profesorów. Warto wymienić tu choćby medale przywiezione z konkursów innowacyjności z Moskwy, Paryża, Norymbergi czy Seulu. Ale sukces jastrzębskiej placówki, to nie tylko innowacja i wynalazki. Szkoła to uczniowie i nauczyciele, ale także godne warunki, by się uczyć i rozwijać. Dla ZS 6 ważna jest także współpraca, m.in. z Centrum Kształcenia Praktycznego. Baza tego centrum pozwala uczniom i nauczycielom realizować wiele pomysłów. Dzięki temu uczniowie mogą ćwiczyć praktycznie.