Przypominamy o ważnych terminach:

▪ 31 marzec ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego,

▪ w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku  najpóźniej do 30 czerwca należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe,

▪ w ciągu 10 dni od zatwierdzenia sprawozdanie finansowe należy wysłać  wraz z uchwałą o zatwierdzeniu do Urzędu Skarbowego. Ostateczny termin to 10 lipca,

▪ organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego przekazują je wraz z uchwałą zatwierdzającą do Krajowego Rejestru Sądowego. Ostateczny termin mija 15 lipca,

▪ organizacje posiadające status pożytku publicznego do 15 lipca zamieszczają sprawozdanie finansowe na stronie www.pozytek.gov.pl

Należy zawsze w aktach organizacji zachować potwierdzenie złożenia sprawozdania finansowego do właściwych urzędów.

Informacja pochodzi ze strony internetowej: www.ngo.pl