Proponowana realizacja zadania nastąpi w okresie od 20.03.2014 do 30.05.2014 r. Ofertę złożył Klub Judo KOKA Jastrzębie z siedzibą przy ul. Harcerskiej 14B w Jastrzębiu-Zdroju.

Każdy do 13 marca mógł zgłaszać uwagi dotyczące oferty. W związku
z tym, iż we wskazanym terminie nie wpłynęła żadna uwaga odnośnie oferty, zgodnie z zapisami w/w Ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera z oferentem umowę na realizację zadania.