Głównym celem projektu jest promocja książki oraz najbardziej znaczących zjawisk literackich. W ramach wydarzenia od kwietnia do czerwca zaplanowano organizację spotkań autorskich, konferencję, wykłady, imprezy plenerowe, grę miejską, przedstawienia teatralne, zajęcia interaktywne, zabawy twórcze oraz warsztaty multimedialne.

Wszystkie imprezy w ramach projektu będą bezpłatne.