Wystarczy wypełnić standardowy formularz rocznego zeznania podatkowego PIT za 2013 w tym pozycję: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)" wpisując:

– numer Krajowego Rejestru Sądowego,

– kwotę – 1% podatku dochodowego należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Formularz zeznań rocznych,  zawiera rubrykę zatytułowaną „Informacje uzupełniające”. W rubryce tej można wskazać konkretny cel, na jaki ma zostać przeznaczony 1% podatku. Resztą zajmie się fiskus, który przekaże 1% podatku dla wskazanej organizacji.

 

 

Wykaz jastrzębskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za 2013 rok

 

Numer KRS

Nazwa organizacji

0000001767

„Bokserski Klub Sportowy Jastrzębie”

 

0000051209

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju

 

0000012970

Hospicjum Domowe im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC przy Parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju

 

0000001575

Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie

 

0000003483

Jastrzębska Urologia

 

0000003024

Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu-Zdroju

 

0000190280

Olimpiady Specjalne Polska z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające” dla Sekcji Terenowej „Wigor” w Jastrzębiu-Zdroju

 

0000225587

Polski Czerwony Krzyż z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające” dla Zarządu Rejonowego
w Jastrzębiu-Zdroju

 

0000012847

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające”

dla Koła w Jastrzębiu-Zdroju

 

0000148945

Fundacja „Pomocna Dłoń”

 

0000400376

Stowarzyszenie Biegów Górskich

 

0000003272

Stowarzyszenie Dializowanych Nephros z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

 

0000291970

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy”

 

0000003038

Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej

 

0000002790

Towarzystwo „Sprawni Inaczej”

 

0000273051

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające”

dla Hufca w Jastrzębiu-Zdroju

 

0000364436

 

Fundacja „Ogniwo”

 

0000330629

 

Fundacja PRO FUTURO

 

 

0000114401

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Szkółka Piłkarska "MOSIR" JASTRZĘBIE