Uczniowie w bardzo nastrojowej scenerii przedstawili życiorys Henryka Sławika, odczytali wspomnienia uratowanych przez niego osób, a także prace, które napisali o swoim patronie. Spektakl obejrzeli mieszkańcy Szerokiej, dyrekcja i nauczyciele szkoły. Pełni wrażeń goście zostawili pamiątkowe wpisy w szkolnej kronice.