Zajęcia te zostały przeprowadzone w związku z realizacją szkolnego projektu „Eko-Goście Łąki Kwietnej”, nagrodzonego w ogólnopolskim konkursie Ekoodkrywców. Dzięki poglądowej formie wydarzenia uczniowie zapoznali się z wyglądem, nazewnictwem oraz różnorodnością gatunkową pszczół, motyli i muchówek. Uzyskali także informacje, jakie kwiaty nektarowe preferują wyżej wymienione owady, w jaki sposób piją i przenoszą nektar oraz jak ich skutecznie zaprosić do zasiedlenia szkolnej łąki kwietnej. W praktycznej części zajęć uczniowie obserwowali preparaty pod mikroskopem, posługiwali się też przyrządami do obserwacji badawczych, np. lupami i teleskopowymi pojemnikami z podwójną lupą. Uczestnicy mieli również możliwość zobaczenia faz rozwojowych motyla Rusałki Osetnik, którego żywą hodowlę założyła klasa IV-V zet Szkoły Podstawowej.

Warsztaty były ciekawe i bardzo pouczające. Liczymy na dalszą współpracę z profesorem, szczególnie przy oznaczaniu materiału badawczego w terenie.

inf. nad. ZS 9