Oferta będzie realizowana w ramach  zadania publicznego: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży propagujące profilaktykę antyalkoholową i trzeźwy tryb życia. Proponowana realizacja zadania nastąpi w okresie od 18.04.2014 do 16.07.2014 r. Ofertę złożyło Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Przystanek Nadziei”  w Jastrzębiu-Zdroju.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. od  28.03.2014 r. do 03.04.2014 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu uwag do Wydziału Obywatelskiego – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.