W programie:

11.00 – 11.10 Oficjalne rozpoczęcie Forum, powitanie zaproszonych gości oraz uczestników

11.10 – 11.15 Wystąpienie Jerzego Nogowczyka – Starosty powiatu cieszyńskiego

11.15 – 11.30 Występ uczniów ZSR w Międzyświeciu

11.30 – 11.45 Wystąpienie Romana Włodarza – Prezesa Śląskiej Izby Rolnej

11.45 – 13.30 Prelekcja na temat – „ Budżet na rolnictwo i rozwój polskiej wsi  na lata 2014-2020 ”- Zofia Szalczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13.30 Zakończenie spotkania

Organizatorzy zachęcają do udziału w Forum. Podczas Forum czynne będą stoiska informacyjne instytucji związanych z rolnictwem. Obecność należy potwierdzić do 10 kwietnia pod nr tel. 033/814 91 79 lub 33/857 85 87.