Wykład, który nosi tytuł „Wsparcie rodziny w opiece długoterminowej nad seniorem”  odbędzie się 7 kwietnia o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta w sali nr 129A.