Szkolenie obejmować będzie część wykładową, podczas której zostaną zaprezentowane teoretyczne podstawy  tworzenia wizerunku i część warsztatową, umożliwiającą praktyczne rozwinięcie umiejętności prezentacji własnej osoby i organizacji oraz prowadzenia spotkań. Uczestnicy nauczą się efektywnego przygotowania do wystąpień publicznych oraz rozpoznawania audytorium i jego potrzeb. Ważnym aspektem szkolenia jest analiza i korekta kompetencji uczestników z tego zakresu.

Szkolenie przeznaczone jest dla członków organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych działalnością w podmiotach ekonomii społecznej lub spółdzielni socjalnej z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Szkolenie poprowadzi Wojciech Walla.

DATA: 16.04.2014 r.

GODZINA: 16:00-20:30

MIEJSCE: Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wrzosowa 12A, Jastrzębie-Zdrój                       

ORGANIZATOR: Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe.

Szkolenie jest bezpłatne.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy: wypełnić formularz zgłoszeniowy (w załączniku), następnie przesłać wypełniony formularz na adres: iprzybylska@um.jastrzebie.pl lub dostarczyć do Inkubatora Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego ul. Wrzosowa 12 A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój w terminie do 15 kwietnia 2014 r. W przypadku wysyłania formularza zgłoszeniowego drogą mailową prosimy o dostarczenie oryginału w dniu szkolenia.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.