3 Kwietnia 2014

Projekt realizowany jest w województwie śląskim i ma na celu wymianę informacji i doświadczeń w zakresie kształcenia i opieki nad osobami niepełnosprawnymi. W całym województwie zostało wyróżnionych tylko kilka szkół, wśród nich znalazły się dwie szkoły z Jastrzębia: ZSS nr 10 i ZS nr 6. Goście byli zachwyceni umiejętnościami uczniów i stosowanymi w szkole metodami. Wizyta zaowocowała ściślejszą współpracą w zakresie wymiany doświadczeń. 

Cały projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” we współpracy z ROME Metis w Katowicach. Udział w projekcie umożliwia wymianę innowacji idei i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów zawodowych w zakresie tematów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania na poziomie europejskim. W projekcie promowana jest jakość edukacji w danym kraju.