W trakcie seminarium uzyskają Państwo szczegółowe informacje na temat:

– prowadzenia zamówień publicznych

– zasad konkurencyjności w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o zgłoszenie 9 kwietnia (godz. 12.00) za pośrednictwem strony internetowej (zgłoszenie on-line), poprzez e-mail: info_rybnik@roEFS.pl lub faksem (032 756 95 37).

Udział w seminarium mogą wziąć wyłącznie osoby, które otrzymały od Ośrodka EFS oficjalne potwierdzenie zakwalifikowania się na seminarium.

Maksymalna liczba uczestników seminarium: 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Seminarium jest bezpłatne. W ramach seminarium otrzymują Państwo materiały informacyjne oraz poczęstunek. Dojazd we własnym zakresie.

Seminarium jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego