Powodem zakończenia przyjmowania wniosków jest kończąca się pula środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta na dotacje dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć proekologicznych z zakresu ochrony powietrza.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do wyczerpania środków finansowych.