Konferencja organizowana jest dla rodziców i opiekunów dzieci oraz nauczycieli szkół, nauczycieli przedszkoli i pracowników socjalnych.

Konferencja odbędzie się 6 maja w Domu Zdrojowym przy ul. Witczaka 5 w Jastrzębiu-Zdroju w godz. 10.00 – 14.00. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Marian Janecki.

Konferencja poświęcona będzie problemowi wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Omawiane tematy to:

– zasady wystawiania przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną opinii o potrzebie wczesnego wspomagania

– wczesna interwencja medyczna

– rola rodziców w terapii dzieci

– wsparcie osób z niepełnosprawnościami przez MOPS

– przykłady dobrych praktyk w zakresie WWRD realizowanego w publicznych placówkach w Jastrzębiu-Zdroju; Zespole Szkół Nr 9 im. dra M. Witczaka, Zespole Szkół Nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera oraz Przedszkolu Specjalnym przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci.

Organizatorzy proszą o zgłoszenie udziału w konferencji w Zespole Szkół nr 9 do 25 kwietnia, telefonicznie: 32 476-13-89, 32 476-36-09 lub elektronicznie: zsspec@um.jastrzebie.pl, dyrekcjazs9@wp.pl

Koszt udziału w konferencji: rodzice – 5 zł, pozostali uczestnicy – 10 zł. Nauczycielom i pracownikom socjalnym zapewniamy zaświadczenie o udziale w konferencji.