Laureaci tych konkursów są zwalniani ze sprawdzianu szóstoklasisty. W odstępie dwóch lat SP nr 15 doczekała się dwukrotnie laureatek w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego z Elementami Historii. Tegoroczną zwyciężczynią okazała się Kinga Gruner. Szóstoklasistkę z języka polskiego przygotowała Agata Żmudzińska, a z historii Barbara Zawada. W roku 2012 laureatką została Magdalena Urbańczyk. Fakty te przemawiają za tym, że warto zostać uczniem, a następnie absolwentem SP 15 w ZS nr 13 w Jastrzębiu Bziu.

inf. nad. SP nr 15