Szczepionka zatopiona jest w przynęcie w postaci małych brunatnych kostek o zapachu mocno zepsutej ryby. Szczepionka zostanie wyłożona przy użyciu samolotów w lasach, na terenach zielonych takich jak: pola, łąki, ogrody działkowe, parki.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców o niepodnoszenie szczepionek z ziemi, gdyż lisy wyczuwając zapach człowieka nie zjedzą już takich kostek. Jednocześnie informuje, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka, natomiast w przypadku kontaktu człowieka z płynną zawartością szczepionki należy bezzwłocznie umyć bieżącą wodą z mydłem te części ciała, które zetknęły się ze szczepionką i skontaktować się z najbliższym lekarzem medycyny lub właściwą terytorialnie placówką służby zdrowia. Przez okres dwóch tygodni po przeprowadzeniu akcji nie wolno wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane.

Wszelkich dodatkowych informacji w tej sprawie udzielać będzie Rzecznik Prasowy Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach pod numerem telefonu : 32 42-88-611.