W pierwszym etapie jury oceniało prace plastyczne ilustrujące proces nabywania świadomości dotyczącej odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo.

PP11 – 1 miejsce

PP18 – 2 miejsce

PP21 – 3 miejsce

W drugim etapie w kinie Centrum, odbyła się prezentacja w dowolnej formie teatralnej przedstawienia promującego bezpieczeństwo, zdrowy styl życia na co dzień:

PP26 – 1 miejsce

PP23 – 2 miejsce

PP11 – 3 miejsce

Po podsumowaniu punktów z dwóch etapów wybrano najlepsze przedszkola w całym konkursie i wręczono im pamiątkowe puchary:

PP 11 – 1 miejsce

PP 18 – 2 miejsce

PP 23 – 3 miejsce

Konkurs profilaktyczny był organizowany przez Straż Miejską i Wydział Edukacji Urzędu Miasta, przy współpracy z PP nr 11. Jest on podsumowaniem całorocznych, cyklicznych spotkań przedszkolaków ze strażnikami miejskimi, mającymi na celu kształtowanie bezpiecznych i pozytywnych postaw związanych z porządkiem i bezpieczeństwem na co dzień wśród dzieci.

GALERIA ZDJĘĆ