Gimnazjaliści punktualnie o godzinie 9.00 zmierzą się z testem z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na jego rozwiązanie będą mieć godzinę. Po 60-minutowej przerwie rozpocznie się egzamin z języka polskiego. Na jego napisanie uczniowie będą mieć półtorej godziny. W czwartek i piątek młodych uczniów czekają egzaminy z kolejnych przedmiotów m.in. matematyki i języka obcego. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły, a jego wyniki są ważne dla dalszej edukacji uczniów, bowiem będą one brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.