Planowany termin przeprowadzenia akcji to 28 kwietnia – 10 maja.