W pierwszej kolejności prace obejmą budowę zatoki i przebudowę skrzyżowania z ul. prof. Ranoszka, następnie robotnicy przystąpią do budowy kanalizacji na odcinku od ul. prof. Ranoszka do rozebranego wiaduktu, a w ostatnim etapie remontowany będzie odcinek do zjazdu do szkoły.

Modernizacja przede wszystkim wpłynie na poprawę komfortu jazdy, a jest to droga, która wyprowadza ruch w kierunku Skrzyszowa i Szotkowic. Zwiększy się też bezpieczeństwo pieszych, co ma duże znaczenie, bo przy ulicy znajdują się m.in. szkoła i ośrodek zdrowia – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.

Realizacja zadania jest bardzo trudna ze względu na brak możliwości zorganizowania objazdów. Prace potrwają do połowy listopada, a ich koszt wynosi prawie 1,8 mln zł.