Tradycyjnie matury rozpoczyna egzamin z języka polskiego. Przystępujący do egzaminu będą rozwiązywać testy opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Maturzyści mają obowiązek przystąpić do trzech egzaminów w formie pisemnej – z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – wybierać można między: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni będą mogli je zdawać także na poziomie rozszerzonym.