Obchody rozpoczną się o godz. 15.30.

W programie przewidziano:

– koncert  zespołu Trzy Piąte,

– występ zespołu 10 i pół z Zespołu Szkół Specjalnych nr 10,

– występ Pauliny Goranow,

– występ zespołu wokalnego „Wiolinki” pod kierownictwem Henryki Moroń,

– zabawy i konkursy dla najmłodszych,

– stoiska wystawiennicze placówek oświatowo-rehabilitacyjnych.