Pierwsza konferencja odbyła się w dniach 23-25 maja 2012 roku. Podczas obrad udział wzięło około 100 uczestników – byli to m.in. przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, a także naukowcy z polskich uczelni reprezentujący Akademię Górniczo-Hutniczą, Państwową Akademię Nauk, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Politechnikę Śląską oraz Politechnikę Wrocławską. W konferencji udział wzięli także przedstawiciele Technicznego Uniwersytetu w Ostrawie oraz osoby reprezentujące międzynarodowe firmy związane z górnictwem.

Jak mówią organizatorzy, tegoroczna konferencja może być doskonałym miejscem służącym wymianie osiągnięć naukowych, a także wiedzy teoretycznej i doświadczeń praktycznych pomiędzy środowiskiem naukowym oraz specjalistami z Polski i całego świata. Organizatorzy tegorocznej konferencji chcą stworzyć platformę dyskusyjną w celu zapewnienia swobody wymiany myśli naukowych i technicznych.

Podczas konferencji uczestnicy szczegółowo zajmą się i omówią tematykę m.in. zasobów metanu pokładów węgla, wpływu metanu na środowisko, odmetanowania kopalń czy utylizacji metanu z odmetanowania oraz powietrza wentylacyjnego VAM.

W czasie dwudniowej konferencji oprócz wysłuchania referatów podczas sesji plenarnych i naukowych uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w technicznych wizytach w wybranych zakładach wykorzystujących metan pokładów węgla.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jastrzębiu-Zdroju oraz Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze i Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.mpw.agh.edu.pl