Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub ci, którzy posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego. Więcej informacji uzyskać można pod nr tel. 32 47 85 245, lub na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.