Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

– zagadnienia, procedury i formalności związane z organizacją różnorodnych imprez m.in. masowych i rekreacyjnych;

– zbiórka publiczna: definicja, formalności i sposoby przeprowadzenia;

– loteria fantowa:  definicja, zezwolenie, zgłoszenie i obowiązki organizatora.

Szkolenie przeznaczone jest dla członków organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych działalnością w podmiotach ekonomii społecznej lub spółdzielni socjalnej z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Szkolenie poprowadzi Kazimiera Wijatyk-Kubicka

Data: 28.05.2014 r.

Godzina: 16.00-20.30

Miejsce: Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wrzosowa 12A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Organizator: Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe. Szkolenie jest bezpłatne.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy: – wypełnić formularz zgłoszeniowy (w załączniku), a następnie przesłać wypełniony formularz na adres: iprzybylska@um.jastrzebie.pl, lub dostarczyć do Inkubatora Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego w terminie do 26 maja 2014r.

W przypadku wysyłania formularza zgłoszeniowego drogą mailową prosimy o dostarczenie oryginału w dniu szkolenia.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.