W okresie od maja do czerwca zaplanowano 10 spotkań grup roboczych, w których uczestniczyć będzie maksymalnie 10 osób, każde z nich poprowadzi moderator. Spotkania odbędą się w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w spotkaniach grup roboczych, w trakcie których konsultowany będzie projekt Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017, przygotowywany w ramach projektu „Synergia – program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W okresie od maja do czerwca zaplanowano 10 spotkań grup roboczych, w których uczestniczyć będzie max. 10 osób, każe z nich poprowadzi moderator. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania się w wybranych terminach.

Poniżej przedstawiamy Państwu terminy spotkań z uprzejmą prośbą o nadsyłanie zgłoszeń na konkretny termin:

21 maja br. –  godz. 9.00 – 14.00

22 maja br. – godz. 9.00 – 14.00

23 maja br. – godz. 9.00 – 14.00

27 maja br. –  godz. 9.00 – 14.00

29 maja br. – godz. 9.00 – 14.00

30 maja 2014 r. –  godz. 9.00 – 14.00

2 czerwca br. –  godz. 9.00 – 14.00

3 czerwca br. – godz. 9.00 – 14.00

23 czerwca br. – godz. 9.00 – 14.00

24 czerwca br. – godz. 9.00 – 14.00

Zgłoszenia można nadsyłać do Anny Moskwy-Wysokińskiej na adres e-mail: anna.moskwa@mpips.gov.pl (tel. 22 693 45 20) i do Magdaleny Zwolińskiej na adres e-mail magdalena.zwolinska@mpips.gov.pl (tel. 693 48 24).