Gośćmi konferencji będą: Lidia Teresa Nowak – Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, Magdalena Wójcik – Uniwersytet Jagielloński, Katarzyna Drewnowska-Toczko – Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Artur Jazdon – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00.

Honorowy patronat objął prezydent miasta Marian Janecki.