Konferencja odbędzie się 20 maja o godzinie 10.00 w Domu Zdrojowym.

Program konferencji:

godz. 10.00 – 10.30 – otwarcie,

godz. 10.30 – 10.45 – Ewelina Piątek: „Rodzina jako pierwsze środowisko wychowawcze”,

godz. 10.45 – 11.15 – Marzena Kopta: „Wspierać czy wychowywać, czyli o tym jak być w kontakcie”,

godz. 11.30 – 12.00 – Dorota Prysak: „Zerwane więzi”,

godz. 12.00 – 12.30 – Bogusława Nidecka: „Dziecko z zespołem zaburzonych więzi w pieczy zastępczej”

godz. 12.30 – 13.00 – Katarzyna Kaniepień: „Adopcja drogą do prawdziwej miłości”