Dostrzegając obszar wspólnych zainteresowań w dziedzinie propagowania innowacyjnych form edukacji Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym, Publiczne Przedszkole nr 10 oraz Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny AGH w Jastrzębiu-Zdroju postanowiły nawiązać współpracę mającą na celu powołanie do życia Uniwersytetu Przedszkolaka. Współpraca będzie polegała na tworzeniu wspólnych inicjatyw i projektów z wykorzystaniem zasobów obu instytucji (np. wykłady, warsztaty, wycieczki dla dzieci). Tego typu działania pomogą we wspieraniu rozwoju dzieci, wzbudzaniu zainteresowań naukami ścisłymi, ale przede wszystkim pozwolą małym studentom na poznawanie świata poprzez twórczą zabawę.

Podczas konferencji zaproszeni goście opowiadać będą m.in. o wpływie telewizji na rozwój osobowości dzieci, czy aktualnych formach i metodach wychowawczej pracy z dziećmi.