Rekordowa ilość 129 osób wzięła udział w V Jastrzębskim Teście Coopera. Przy wyśmienitej pogodzie w czterech turach od 16.30 do 18.45 uczestnicy łącznie pokonali 329 km i 255 m, co jest kolejnym rekordem.  W piątym teście wystartowało 92 mężczyzn oraz 37 kobiet, osiągając 51 wyników doskonałych, 63 powyżej przeciętnej, 10 przeciętnych, 2 poniżej przeciętnej oraz 3 wyniki słabe.
Test Coopera jest próbą wytrzymałościową, która określa maksymalną wydolność tlenową, która jest wyznacznikiem szeroko pojętej kondycji fizycznej.