W specjalnej zakładce Zdawalność w OSK prezentujemy w jakim Ośrodku Szkolenia Kierowców najwięcej kursantów zdaje egzamin na prawo jazdy oraz jakie ośrodki działają w naszym mieście. Najnowsza statystyka obejmuje II półrocze 2013 roku.