Zgoda na przeprowadzenie zbiórek obejmowała okres od 17 kwietnia 2013 roku do 16 kwietnia 2014 roku. Zbiórki publiczne, których celem było pozyskanie dodatkowych środków finansowych na przeniesienie Oddziału Pediatrycznego z budynku przy ul. Krasickiego 21 do gmachu głównego szpitala przy ul. Jana Pawła II 7 przeprowadzono podczas:

– meczu GKS Jastrzębie 1962,

– Pikniku PRL’u,

– Dni Jastrzębia-Zdroju,

– Wielkiego Pikniku JSW S.A.,

– Pikniku Militarnego.

Łączna wartość środków finansowych zebranych w trakcie zbiórek publicznych wyniosła 2002,25 zł. Komitet wspólnie z dyrekcją WSzS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz Lekarzem Zarządzającym Oddziałem Pediatrycznym podjęli wspólną decyzję, iż środki finansowe zgromadzone podczas przeprowadzonych zbiórek publicznych zostaną przeznaczone na zakup rolet w Oddziale Pediatrycznym. Stąd też ze środków uzyskanych ze zbiórek publicznych zakupiono rolety dla Oddziału Pediatrycznego.