Roboty obejmują rozebranie istniejących, technicznie wyeksploatowanych i nienadających się do dalszego użytkowania schodów z płyt betonowych prefabrykowanych, a w ich miejsce wykonanie nowych schodów żelbetowych, obłożonych kostką betonową na zaprawie mrozoodpornej wraz z remontem chodnika stanowiącego ich połączenie. Szerokość nowych schodów wyniesie 2,50 mb w świetle belek policzkowych. Schody wyposażone będą w dwustronne balustrady z rur stalowych oraz zjazdy dla wózków dziecięcych z blachy żeberkowej i zabezpieczone antykorozyjnie.

Prace potrwają do końca lipca, a ich koszt wyniesie 185 tys. zł.